A SZABADKAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE

A második világháború utáni időszakban Szabadkán rohamosan fejlődött az egészségügyi ellátás, és igény mutatkozott képzett középfokú egészségügyi személyzet iránt.

Az orvosok szakszerű segítését apácák vagy nővérek végezték, akiket a betegek körüli legalapvetőbb tennivalókra képeztek ki, de a gyakorlatban sokkal összetettebb feladatokat  is elláttak.


Rajtuk kívül képzett ápolónők is dolgoztak, akik tanfolyamokon vagy roved továbbképzéseken sajátították el a szükséges ismereteket.

A SzerbKöztársaság Kormánya és az Újvidéki Népegészségügyi Bizottság döntése értelmében létrejött a szabadkai AlsófokúSzülésznő iskola is.

A szülésznőképzőben az oktatás két évigtartott.  Az 1948/49-es tanév végén 26 diák szerzett képesítést. Az 1950/51-es tanévben egy újabb generáció iratkozott be. Az általános iskola négy osztálya azonban nem volt elegendő alapképzésnek. Az Újvidéki Egészségügyi és SzociálpolitikaiTanács viszont azon a véleményen volt, hogy Zrenjaninban jobbak a feltételek egy szülésznői iskola megnyitása számára.

1951-ben egy hathónapos tanfolyamon 35 hallgató szerzett képesítést, akik azután különböző egészségügyi intézményekben helyezkedtek el.

 

Az 1952/53-as tanévben az Újvidéki Egészségügyi és SzociálpolitikaiTanács rendeletére Szabadkán megnyílt a szülésznőképző. A képzés két évig tartott. Ebben a tanévben 27 tanuló jelentkezett, míg az előző tanévben 23 szülésznő és 20 egészségügyi nővér tanulója volt az iskolának. Ők később önállóan dolgoztak a falvakban, ahol nem volt orvos.

Az iskolában megfelelő szakképzettséggel rendelkező tiszteletdíjas tanárok és orvosok dolgoztak. Egy szaktanterem állt rendelkezésre, sok tantárgyat tanultak, és a tananyag nagyon alapos volt. Mivel nem létezett tanterv, az orvosok maguk dolgozták ki a szaktantárgyak programját.

1952-ben az alsófokú és a felsőfokú iskolát egy intézménybe vontákössze.

    
  

 

Iskolánk Ma

Az Iskola ma

Az Iskola, története folyamán, többször változtatott helyet. 2013-ban megújult, és új tantermekkel bővült. Ma rendelkezik hagyományos tantermekkel, szaktantermekkel, könyvtárral, tornateremmel, számítógépekkel, okostáblákkal, vetítőkkel stb.

A tanítást két váltásban szervezték meg.

Az Iskola feladata, hogy felkészítse a tanulókat az egészségügyi és szociális védelem területén folyó munkára, de jó alapot biztosít a továbbtanuláshoz is.  A tanítás szerb, magyar és horvát nyelven folyik.

Emellett az iskolában átképzésre, továbbképzésre és specializációra is van  lehetőség