Beiratkozás 2022/2023

EGÉSZSÉGÜGYI NŐVÉR-TECHNIKUS
EGÉSZSÉGÜGYI NŐVÉR-TECHNIKUS
Az iskolai program fő célja az egészségügyi nővér-technikus hivatás végzéséhez szükséges biológiai, egészségügyi, humán és egyéb tudományok területén szerzett ismeretek, gyakorlati készségek, valamint egyéb releváns ismeretek elsajátítása.

Az iskola felkészít a kórházakban, valamint más egészségügyi intézményekben való munkavégzésre. A nővér munkakörébe tartozik a betegellátás, az előírt terápia beadása, az egészségügyi szolgáltatások igénybevevőivel való napi kapcsolattartás. A nővér általában az első személy, akivel a beteg találkozik, amikor egészségügyi ellátásra szorul, és akivel állandó kapcsolatban van. A szakmai ismeretek és készségek mellett a nővér képzése során fejleszti és tökéletesíti a munkavégzéséhez szükséges kommunikációs készségeket. Lehetősége lesz arra, hogy úgy képezze magát, hogy meglegyen a kellő fokú empátiája és professzionális hozzáállása minden pácienshez. Célunk funkcionális és alkalmazható ismeretek és készségek elsajátítása.

A nővér munkakörébe tartozik: szakmai segítség a beteg gondozásában, kezelésében, életfunkciók és egyéb egészségügyi mutatók mérése, rögzítése,a felírt terápia beadása, a beteg gyógykezelésre való felkészítése, felvilágosító munka.

Az orvos utasítása szerint ellátja a betegeket. Beadja az előírt terápiát, felkészíti a beteget a diagnosztikai és terápiás eljárásokra, biológiai anyagmintát vesz és küld laboratóriumi elemzésre. Megfigyeli, méri és monitorozza a páciens életfunkcióit (hőmérséklet, pulzus, vérnyomás). Gondoskodik a beteg higiéniájáról. Kapcsolatot tart fenn a beteg hozzátartozóival. A munkavégzés többnyire zárt helyiségben, alapvető orvosi műszerek használatával történik. Ebben a munkában a sikerhez nagyon fontos, hogy ne legyen a nővérben viszolygás a vérrel és a testváladékkal szemben, a betegek elégedettsége érdekében pedig fontos a panaszaikkal kapcsolatos őszinte együttérzés, a kedvesség és a segíteni akarás.
Tudj meg többet
GYÓGYSZERÉSZTECHNIKUS
GYÓGYSZERÉSZTECHNIKUS
Az iskolai program fő célja a gyógyszerészeti tevékenység területén releváns elméleti ismeretek elsajátítása, a farmakológiai laboratóriumokban használt műszerek és felszerelés kezelésével kapcsolatos gyakorlati ismeretek elsajátítása, valamint azoknak az eljárásoknak az elsajátítása, amelyek során gyógyszereket ill. gyógyhatású készítményeket állítanak elő, forgalmaznak és ellenőriznek.

A gyógyszertári technikus munkája munkaterületenként változó. Minden munkát gyógyszerész felügyelete mellett végez. A gyógyszertárban segít a vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb gyógyászati ​​készítmények kiadásában, tanácsot ad a felhasználóknak azok alkalmazásával kapcsolatban. Gondoskodik az összes gyógyszertári cikk átvételéről, megfelelő tárolásáról, őrzéséről, ellenőrzi a lejárati időt. Részt vesz a gyógyszerkészítmények, teakeverékek, krémek, kenőcsök szabványos receptúrák szerinti elkészítésében. A laboratóriumban előkészíti és ellenőrzi a laboratóriumi berendezéseket és anyagokat, valamint különféle fizikai, kémiai és biológiai elemzéseket, méréseket végez. Gondoskodik a laboratóriumi minták megfelelő tárolásáról, és laboratóriumi tevékenységi naplót vezet. A termelésben gyógyszerészeti és kozmetikai készítmények gyártásához készít alapanyagokat.Felügyeli a gyártás technológiai szakaszait, mintát vesz a minőségellenőrzéshez és karbantartja a gyógyszerészeti dokumentációt. Zárt és mesterségesen megvilágított térben dolgozik. Kipárolgás, egészségre káros anyagokkal való érintkezés lehetséges, ezért védőfelszerelés használata kötelező.
Tudj meg többet
GYÓGYTORNÁSZ
GYÓGYTORNÁSZ
A gyógytornászok egészséges emberekkel és egészségügyi problémákkal küzdőkkel is dolgoznak. Segítenek az idős, gyengén mozgó és mozgásképtelen emberek mozgásképességének növelésében, a fájdalmak és a betegségek következményeinek enyhítésében. Betegeket képeznek, megtanítják őket az önálló testmozgásra és a különféle segédeszközök használatára. Hazánkban nagyra értékelik a gyógytornászokat, Nyugat-Európa országaiban a legkeresettebb szakmák listáján szerepelnek. Elsődleges célunk, hogy tanulóink ​​funkcionális ismereteket, készségeket sajátítsanak el a munkához, valamint a továbbtanuláshoz. Olyan kompetenciákat sajátíthatnak el, amelyek segítségével könnyedén elkezdhetik saját vállalkozásukat is.

Az oktatás célja a hallgatók szakmai felkészítése a fizikotrápia és a rehabilitáció területén végzett munkára. A diploma megszerzése után a hallgatók képesítést kapnak arra, hogy a fizikoterápia területén masszőrként vagy asszisztensként dolgozzanak egy kineziterápiás teremben. Az iskolai program fő célja, hogy a tanulók megismerkedhessenek az etiológiával, patofiziológiával, patoanatómiával és terápiával, vagyis a különböző kóros állapotok terápiás eljárásaival, technikáival és módszereivel, amelyekben a fizikoterápia és kineziterápia valamilyen formája javallt.

A gyógytornász az orvossal együttműködve a betegségek, sérülések maradandó következményeinek megelőzése érdekében különféle elektromos, hő-, hűtés-, ultrahang- és masszázsterápiás eljárásokat alkalmaz (manuálisan és különféle eszközök segítségével). Növeli a mobilitást és enyhíti a betegek fájdalmát, megtanítja és motiválja őket az önálló testmozgásra, mankók, protézisek, kerekesszékek és egyéb segédeszközök használatára. Tanácsokat ad a betegeknek, gyerekeknek, fiataloknak a helyes mozgással, testtartással kapcsolatban. Zárt helyiségben dolgozik. A masszázs során testének helyzetét a páciens helyzetéhez igazítja, és igénybe veszi fizikai erejét, valamint kezei és az ujjai ügyességét.
Tudj meg többet
KOZMETIKUS
KOZMETIKUS
A kozmetikus professzionális arc-, test-, haj- és körömbőr kezeléseket végez. A cél az ápolás és szépítés, esetenként, bőrgyógyász tanácsára, terápia. Munkája során különféle kozmetikai bőrkezelésre szolgáló eszközöket, masszírozót, arc- és nyakvizsgáló nagyítót, szőrtelenítő eszközöket, lámpákat használ. A kozmetikus megtisztítja az arc és a test bőrét, amely a kozmetikai munka és ápolás alapja. A kezelések közé tartozhat a felesleges szőrszálak, ráncok, striák és apró hegek eltávolítása (lézer segítségével), valamint számos egyéb modern kozmetikai módszer. Tiszta munkakörnyezetben dolgozik, általában 8 órás műszakban. Azoknak a személyeknek, akik ebben a szakmában szeretnének dolgozni, meg kell barátkozniuk a vegyszerekkel, fizikailag és mentálisan egészségesnek, kitartónak és felelősségteljesnek kell lenniük. Kellemes megjelenésűnek kell lenniük az általuk végzett munka jellegéből adódóan is, mert az emberekkel való munka nagyon megerőltető és kihívásokkal teli. A négyéves képzés fő célja a hallgatók felkészítése olyan kozmetikai-profilaktikus és kozmetoterápiás eljárások elvégzésére, amelyek célja a bőrápolás és a bőr védelme, a bőr esztétikai hibáinak eltávolítása, a kozmetikus szakmai tevékenységének végzéséhez szükséges szakmai kompetenciák elsajátítása.
Tudj meg többet
FOGÁSZATI NŐVÉR-TECHNIKUS
FOGÁSZATI NŐVÉR-TECHNIKUS
Az oktatási program a következő osztályokon történő asszisztencia és munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek és készségek elsajátítására épül: fogbetegségek, gyermek- és preventív fogászat, fogpótlástan, parodontológia és szájbetegségek, állkapocs-ortopédia, száj- és állcsontsebészet. A fogászati nővér elsajátítja az anyagok és eszközök előkészítésének és sterilizálásának technikáit és eljárásait. Részt vesz a fogászati ​​betegségek megelőzésében, felvilágostó és egészségügyi munkát végez óvodákban, iskolákban, kismama-tanácsadóban. Ez a munka precizitást, felelősséget és elkötelezettséget igényel. A tanulók a legjobb szakemberektől sajátíthatják el a szükséges ismereteket és készségeket.

A fogászati nővér segíti az orvost - fogorvost a következő feladatok elvégzésében: javítások, kezelések, foghúzás stb. Előkészíti a fogászati ​​eszközöket, műszereket, gyógyszereket és a szükséges anyagokat, hogy minden időben a fogorvos rendelkezésére álljon. Követi a fogorvos munkáját, kezébe adja a szükséges műszereket, gyógyszereket, tamponokat, érzéstelenítőket. Sterilizálja és karbantartja a műszereket. Beszólítja a betegeket , időpontot egyeztet, előkészíti a betegeket röntgenre, nyilvántartást vezet a szolgáltatásokról, anyagfelhasználásról, recepteket tölt ki, kartotékot rendez. A fogászati nővér fogászati rendelőben dolgozik, többnyire állva.
Tudj meg többet
NŐGYÓGYÁSZATI-SZÜLÉSZETI NŐVÉR
NŐGYÓGYÁSZATI-SZÜLÉSZETI NŐVÉR
Az oktatás célja a hallgatók szakmai képzése a nőgyógyászati ​​egészség megőrzésére, valamint a várandós és vajúdó nőkkel kapcsolatos feladatok elvégzésére. Az oktatás befejeztével a hallgatók megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek a nőgyógyászati ​​betegek ellátásában és kezelésében való munkavégzésre, valamint a szülés lebonyolítására, az újszülöttek elsődleges gondozására és a vajúdó anyák ellátására.

Elhelyezkedési lehetőség van egészségügyi központokban és nőgyógyászati-szülészeti szakrendelőkben, valamint kórházakban, az újszülött-egészségügy és a szülészeti ellátás területén.

A nőgyógyászati- szülészeti nővér felkészíti a kismamát a szülésre, és segíti a vajúdás folyamán. Műszereket készít elő, műszereket sterilizál, elvégzi a szükséges terápiát. Előkészíti a sebészeti és egyéb anyagokat (desztillált víz, oxigénpalackok, infúziós, transzfúziós anyagok stb.). Gondoskodik a szülőszoba berendezéseinek higiéniájáról. Nehéz szülés esetén terápiát készít elő az anya és az újszülött számára. Gondoskodik az újszülöttekről, betartja az anyák és a betegek higiéniáját. Vezeti a szükséges orvosi dokumentációt: születési jegyzőkönyvet és anyakönyvi nyilvántartási jegyzőkönyvet stb. Egészségügyi központokban és nőgyógyászati-szülészeti klinikákon és kórházakban dolgozik. Az egészségügyi központban vagy más egészségügyi intézményben, ahol vizsgálatokat végeznek, segíti a nőgyógyász munkáját: műszereket készít elő, sterilizálást végez...
Tudj meg többet
LABORATÓRIUMI TECHNIKUS
LABORATÓRIUMI TECHNIKUS
Az iskolai program fő célja a laboratóriumi technikusi munka végzéséhez szükséges elméleti ismeretek, és a laboratóriumi eszközök használatához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása. Az oktatás során a tanuló gyakorlati ismereteket és készségeket sajátít el az anyagok megfelelő gyűjtése, címkézése, tárolása, tartósítása és szállítása terén. Pontos és precíz elemzések elvégzésére lesz képzett. A laboráns munkakörébe elsősorban a biológiai anyaggal végzett szakszerű munka, a megfelelő mintavétel , vagy mintaátvétel, az anyagok leltározása és osztályozása, az anyagfeldolgozás és -elemzés tartozik, amely segíti az orvosokat a betegségek felderítésében és kezelésében.

A laboratóriumi technikus különféle biológiai anyagok (pl. vér, vizelet, nyál) elemzését végzi, amelyek fontosak a diagnózis felállításához és a páciens betegségének nyomon követéséhez. Diagnosztikai és más analíziseket végez hematológiai, mikrobiológiai, parazitológiai, biokémiai laboratóriumokban, valamint járványügyi és közegészségügyi mérésekkel foglalkozik. A munkát olyan laboratóriumokban végzi, amelyek ma már egyre inkább fel vannak szerelve az elemzések elvégzésére szolgáló számítógépes rendszerekkel. Ennek az oktatási profilnak a választása esetén különösen fontos, hogy a tanulónak ne legyenek ellenérzései a vérrel és a testváladékkal szemben.
Tudj meg többet