Стручна посета

Часове вежби у блоку из предмета Специјална рехабилитација, 1. група одељења 4.2 одржали су у ОиСШ „Др Светомир Бојанин” у Суботици. Борис Живков, помоћник директора и соматопед, упознао је ученике са историјатом, организацијом рада и специфичностима Школе. Између осталог, ученици су у мањим групама посетили логопедски и соматопедски кабинет, собу специјалног реедукатора, сензорну собу, собу са пројектором за интерактивни рад, где су видели реализацију индивидуалне наставе ђака који похађају ову школу, као и школску амбуланту и фискултурну салу.