Секција прве помоћи

Секција прве помоћи одржана у природи у дворишту школе