КРАТКА МОНОГРАФИЈА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ

Развој здравствене службе у послератном периоду у Суботици се брзо развијао, а врло брзо се указала потреба за секундарним медицинским кадром, који до тада није био школован у Суботици.

Послове записничара, медицинско-техничких операција као и стручну помоћ лекарима обављале су часне сестре или медицинске сестре које су биле обучене за најосновније операције око пацијената, али су у пракси радиле и много сложенијих послова, као што су одељење терапије, ране. третмана итд

.. Према речима тадашњих стручњака, те послове су обављали прилично добро. Истина, медицина није била тако развијена и сложена као данас.
Поред њих радиле су и школоване медицинске сестре, које су неопходна знања стицале на курсевима или кроз краћу обуку.

После ослобођења, постојала је велика потреба за кадровима у медицини. Због великог мањка средњег кадра 1947. године, одлуком Владе СР Србије под бројем 719 од 11.8.1947.

У Суботици је основана средња стручна медицинска школа под називом ДРЖАВНА ШКОЛА ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ, која је почела са радом 1. јануара 1947. године.

Одлуком Владе Републике Србије, Комисије за јавно здравље ГИОНСПАВ Нови Сад, основана је и НИЖА МЕДИЦИНСКО-БАБИЉСКА ШКОЛА у Суботици.

Школовање у Бабичкој школи трајало је две године. Тако је на крају школске 1948/49 године матурирало 26 ученика. Школске 1950/51 године уписана је још једна генерација са малом матуром. Уочено је да су четири разреда основне школе недовољна. Међутим, Савет за следећу здравствену и социјалну политику ГИОНСАПВ Нови Сад сматрао је да у Зрењанину постоје бољи услови за бабицу.

Године 1951. на Нижој школи у Суботици створен је шестомесечни курс за Б.1. и Чарка Бил. Обучено је 35 ученица које су се касније запошљавале у разним здравственим установама.

Школске 1952/53. Гoдине по налогу Савета за јавно здравље и социјалну политику ГИОНСАПВ Нови Сад, у школи за лекаре у Суботици отворено је одељење бабице.

Поново су уписане ученице четири разреда основне школе, а школовање је трајало две године. Билл. је примљен. 27 ученица. Вреди погледати документа примљених ученица школске 1959/51. На бабичко одељење примљено је 23 студента, а на медицинским сестрама 20 студенткиња’ одељење.

Претходно школовање, са незавршеном или завршеном основном школом 39, са вишом основном школом, седмогодишњом или нижом средњом школом четири ученика. Из овога се види да претходни захтев није у потпуности испоштован. Школа је требало да их обучи за бабице или медицинске сестре. Касније су самостално радили по центрима и селима где је недостајало лекара. Наставно особље Ниже медицинске школе чинили су лекари и наставници који су сви били хонорарни. Сви су имали потребне квалификације.

 

У извештају под бројем 941/53 Николић Радославка такође истиче да се ученице прве генерације распоређују на различите дужности. Постали су инструктори, заузете медицинске сестре, референти здравственог васпитања, хигијеничари у предузећима, патронажне сестре, управљали мањим домовима здравља где он није био. лекари, долазили на руководећа места у јаслицама и сл.

Како се временом показало да је на територији Републике Србије обучен довољан број медицинских помоћника, школа више није уписивала нове ученике. Узмите, школске 1949/5. 2008. године више није уписивао нове студенткиње.

Савет за националну здравствену и социјалну политику НРС у Београду одлучио је да се школа укине када заврше преостале ученице које још похађају школу. Школа има два одељења четвртог разреда са укупно** 41 учеником. 

Школа је званично ликвидирана 31. децембра 1954. Одлуком Следећег одбора у Суботици бр. 42. 26. новембра 1954. године формално је укинута школа за лекаре у Суботици.

Целокупна архивска грађа школе достављена је Већу за културу Наредног одбора града. Две године раније, 3. јула 1952. године, укинута је Нижа медицинска школа у Суботици. Услед спајања покрајинских здравствених установа на основу одлуке ГИОНСАПВ у Новом Саду, школске 1952/53. године, по налогу Савета за јавно здравље и социјалну политику ГИОНСАПВ-а, Нови Сад, Одељење бабице Отворена је школа при Школи за лекаре у Суботици. Уписани су ученици четири разреда основне школе.

Речено је да ће њихово школовање трајати само годину дана. У међувремену је продужен на две године. Извештај поднет 1. јула 1954. године по Наредби бр. 485/54 ГНО у Суботици. 

Постоје три одељења: Ииа, и ИВ/6 са 41 студентом и једним одељењем за бабице / 2. одељење), које се зове одељење за бабице-партијске раднике, са 3 студента. Школа има само један кабинет за негу пацијената. У извештају се истиче да у шк. 1953/54 није било дисциплинских прекршаја. Ученици су превазишли проблеме. Занимљиво је напоменути да нису држали самохране родитеље’ састанак, јер родитељи нису могли ни да присуствују. Број предмета је био веома велики, што је представљало велику потешкоћу. Материјал је био веома темељан.

Нису имали ни развијен наставни план и програм за нижу медицинску школу, а израдили су га сами лекари за стручне предмете. Сва одељења су била стручно заступљена. Ипак, десило се. више пута, да лекари нису могли да дођу на заказане прегледе јер су били презаузети.
Треба поменути одлуку • о спајању две школе. Савет за следећу здравију и социјалну политику -АПВ, број 69.1 од 23. априла 1952. године доноси одлуку • о спајању Средње медицинске школе и Ниже медицинске школе у ​​Суботици. спајање покрајинских институција. Према овом решењу, Висока и Нижа медицинска школа интернатског типа СПАЈАЊЕ су у једну установу.

ШКОЛА ДАНАС

Средња медицинска школа почела је да ради 1958. године у Суботици.
Основни задатак школе био је да припреми и оспособи ученике за
медицинске сестре здравствених и здравствено-социјалних установа и патролне службе. Кроз историју су се мењали услови рада. Школа је више пута мењала локацију, ау новембру 2013. године добила је адекватан простор. Школа има: 12 класичних учионица, 8 учионица, библиотеку, фискултурну салу. Школа има 40 рачунара повезаних на интернет. Настава се одвија у две смене.

Задатак школе је да оспособљава ученике из области здравствене и социјалне заштите. Настава се изводи на српском, мађарском и хрватском језику. Школа је такође отворена за образовање одраслих кроз преквалификацију, доквалификацију и специјализацију.