Отворена врата Средње медицинске школе

У новој школској години места за нових 180 ђака у Средњој медицинској школи

У наредној школској години Средња медицинска школа имаће места за 180 ученика на 3 наставна језика који ће уписати неки од 5 образовних профила.

Средња медицинска школа ће планом уписа у школску 2023/24. годину уписати укупно 180 ђака који ће након завршетка четворогодишњег школовања стећи звања техничара из 4 области медицине. Настава на различитим образовним профилимаће се одвијати на српском, мађарском и хрватском језику.

Већ неколико година уназад највеће интересовање влада за образовни профил медицинска сестра- техничар, те је планом уписа предвиђено 2 одељења на српском језику и једно на мађарском наставном језику за овај образовни профил.

Средњу медицинску школу тренутно похађа 628 ученика, а из управе школе позивају ученике 8. разреда,њихове родитеље и наставнике да у оквиру обележавања Дана школе, 11. маја од 9 часова посете ову образовну установу. Тог дана имаће прилику да присуствују настави, да обиђу школу и да сазнају како се одвијају наставне и ваннаставне активности у Средњој медицинској школи.