Oбразовни профили

Упис школске 2024/25.

Упис школске 2023/24.

МЕДИЦИНСKА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСKА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
Основни циљ школског програма је стицање знања, практичних вештина из области биолошких, медицинских, хуманистичких и других наука као и осталих релевантних знања потребних за обављање професије МЕДИЦИНСKА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР.

Бићете оспособљени за рад у болницама, као и у свим медицинским институцијама. Посао медицинске сестре обухвата негу пацијената, давање прописане терапије, свакодневни контакт са корисницима здравствених услуга. Медицинска сестра је најчешће прва особа са којом се пацијент сретне када му је потребна здравствена помоћ и са којом је у сталном контакту. Осим професионалних знања и вештина, током школовања ћете развити и усавршити вештине комуникације неоходне за обављање посла на најбољи могући начин. Имаћете прилике да изградите себе тако да имате потребан степен емпатије једнако као и професионалан однос према сваком пацијенту. Наш циљ је стицање функционалних и применљивих знања и вештина.

Делокруг рада подразумева: професионални рад у пружању помоћи, негу и збрињавање пацијената, неговање пацијента, мерење и евидентирање виталних функција и других показатеља здравља, давање прописане терапије, припремање пацијента за медицински третман и едукативни рад.

Негује болеснике према савету лекара. Примењује прописану терапију, припрема пацијента за дијагностичке и терапијске третмане, узима и шаље биолошки материјал на лабораторијске анализе. Посматра, мери и прати виталне функције (температура, пулс, притисак) пацијента. Одржава хигијену болесника. Одржава контакте између пацијента и родбине. Посао обавља, углавном, у затвореној просторији, уз примену основних медицинских инструмената. За успех у овом послу веома је значајно одсуство гадљивости и преосетљивости на крв и телесне излучевине, а за задовољство пацијената искрено саосећање са њиховим тегобама, љубазност и жеља да се помогне.
Прикажи више
ФАРМАЦЕУТСKИ ТЕХНИЧАР
ФАРМАЦЕУТСKИ ТЕХНИЧАР
Основни циљ школског програма је стицање теоријских знања релевантних за област фармацеутске делатности, усвајање практичних знања о руковању инструментима и прибору који се користе у фармаколошким лабораторијама, као и овладавање поступцима помоћу којих се лекови и помоћна лековита средства праве, дистрибуирају и контролишу.

Посао фармацеутског техничара разликује се у зависности од подручја рада. Све послове обавља под надзором фармацеута. У апотеци асистира у издавању безрецептних лекова и других лековитих препарата, саветује кориснике о начину њихове употребе. Брине о пријему, правилном складиштењу и чувању свих артикала апотеке и контролише рок трајања. Учествује у припреми лековитих препарата, мешавина чајева, крема и масти по стандардним рецептима. У лабораторији припрема и контролише лабораторијску опрему и супстанце и спроводи различите физичко - хемијске и биолошке анализе и мерења. Стара се о правилном складиштењу лабораторијских узорака и води лабораторијски дневник активности. У производњи припрема сировине за израду фармацеутских и козметичких препарата. Проверава исправност апарата, прибора и инструмената за израду лековитих препарата и врши контролу климатских и хигијенских услова у складу са стандардима. Надзире технолошке фазе у производњи, узима узорке за контролу квалитета и води фармацеутску документацију. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору. Могућа је присутност испарења и контакт са супстанцама штетним по здравље па је потребна употреба заштитне опреме.
Прикажи више
ФИЗИОТЕРАПЕУТСKИ ТЕХНИЧАР
ФИЗИОТЕРАПЕУТСKИ ТЕХНИЧАР
Физиотерапеути раде са здравим људима као и са онима који имају здравствене тегобе. Помажу старијим, слабо покретним и непокретним особама у повећању њихове покретљивости, ублажавању бола и последица болести. Они оспособлајвају пацијенте, уче их како самостално да вежбају и користе разне врсте помагала. Физиотерапеути су веома цењени код нас а у земљама западне Европе су на листи најтраженијих занимања. Наш примарни циљ је да омогућимо нашим ученицима стицање функционалних знања и оспособљеност за рад, једнако као и за наставак школовања. Стећи ћете компетенције из области предузетниства које ће вам омогућити једноставно покретање сопствене праксе.

Циљ образовања је професионално оспособљавање ученика за рад у области из физикалне медицине и рехабилитације. По завршетку школовања, ученици су оспособљени за рад у области физикалне терапије, као масери или помоћни терапеути у кинезитерапијској сали. Основни циљ школског програма је конципиран тако да омогући ученицима упознавање са етиологијом, патофизиологијом, патоанатомијом и терапијом, односно терапијским поступцима, техникама и методама код разних патолошких стања код којих је индикован неки од видова физикалне терапије и кинезитерапије.

У договору са лекарем примењује разне поступке терапије применом струје, топлоте, хлађења, ултразвука и масаже (ручно и уз помоћ разних апарата) да би се спречиле трајне последице болести и озледа. Повећава покретљивост и ублажава болове пацијентима, подучава их и мотивише да сами вежбају и служе се штакама, протезама, колицима и другим помагалима. Болесницима, деци и омладини даје савете о правилном кретању и држању тела. Ради у затвореној просторији. Током масаже прилагођава положај свог тела положају пацијента и користи физичку снагу, као и спретност руку и прстију.
Прикажи више
KОЗМЕТИЧKИ ТЕХНИЧАР
KОЗМЕТИЧKИ ТЕХНИЧАР
Kозметички техничар обавља стручне третмане коже лица, тела, косе и ноктију. Циљ је нега и улепшавање, а понекад и терапија по савету лекара дерматолога. У свом послу служи се различитим апаратима и уређајима за козметичку обраду коже, масажерима, лупама за преглед лица и врата, апаратима за епилацију, лампама. Kозметичар чисти кожу лица и тела, што је темељ козметичког рада и неге. Третмани могу укључивати и уклањање сувишних длачица, бора, стрија и ситних ожиљака (уз помоћ ласера), као и многе друге савремене козметичке методе. Раде у чистој радној средини, обично у сменама од 8 сати. Лица која се желе бавити овим послом морају бити ослобођена одбојности према хемикалијама, морају бити физички и психички здрава, истрајна и одговорна. Такође морају бити и пријатна услед природе посла који обављају, услед тога што је рад са људима, који подразумева посао козметичара, јако захтеван и изазован.

Основни циљ четворогодишњег школовања је оспособљавање ученика за обављање козмето-профилактичких и козметотерапијских процедура чији је циљ нега и заштита коже и отклањање естетских недостатака на кожи, стицање стручних компетенција неопходних за обављање професионалне делатности за занимање - Kозметички техничар.
Прикажи више
СТОМАТОЛОШKА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
СТОМАТОЛОШKАСЕСТРА – ТЕХНИЧАР
Програм наставе се заснива на стицању знања и вештина за асистирање и рад на одељењима: болести зуба, дечја и превентивна стоматологија, стоматолошка протетика, паарадонтологија и орална медицина, ортопедија вилица, орална и максиофацијална хирургија. Овладаћете техникама и процедурама припреме и стерилизације материјала и инструмената. Стоматолошка сестра – техничар учествује у превенцији стоматолошких обољења, васпитно-здравственом раду у вртићима, школама, саветовалиштима за труднице. За обављање овог посла је неопходна прецизност, одговорност и посвећеност. Учећи од најбољих ученици ће стицати неопходна знања и вештине.

Помаже лекару - стоматологу да обави следеће послове: поправке, лечење, вађење зуба и сл. Припрема зубарске уређаје, инструменте, лекове и потебан материјал, како би све благовремено било доступно стоматологу. Прати рад стоматолога, додаје му потребне инструменте, лекове, тампоне, анестетике. Стерилише и одржава инструменте. Прозива пацијенте, заказује, припрема пацијенте за рендгенска снимања, води евиденцију о услугама, утрошку материјала, попуњава рецепте, сређује картотеку. Ради у амбулантама, претежно стојећи и у покрету.
Прикажи више
ГИНЕKОЛОШKО-АKУШЕРСKА СЕСТРА
ГИНЕKОЛОШKО-АKУШЕРСKА СЕСТРА
Циљ образовања је професионално оспособљавање ученика за унапређење гинеколошког здравља и рад са трудницом и породиљом. По завршетку школовања ученици су оспособљени за рад на спровођењу неге и лечење гинеколошких болесница, као и за вођење порођаја и спровођење прве неге новорођенчета и неге породиља.

Могућност запошљавања у домовима здравља и стационарним гинеколошко- акушерским клиникама, као и болницама на пословима здравствене заштите новорођенчета и неге породиља.

Припрема труднице за порођај и помаже приликом истог. Припрема инструменте и врши стерилизацију инструмената и спроводи потребну терапију. Припрема хируршки и други материјал (дестиловану воду, боце са кисеоником, материјал за инфузију, трансфузију итд). Брине о хигијени апарата порођајне сале. У случају тежег порођаја припрема терапију за породиљу и новорођенче. Збрињава новорођенчад, одржава хигијену породиља и пацијенткиња. Води неопходну медицинску документацију: порођајни протокол и протокол матичних пријава итд. Ради у домовима здравља и стационарним гинеколошко-акушерским клиникама и болницама. Уколико не ради у породилишту, већ у дому здравља или другој здравственој установи где се обављају прегледи, помаже гинекологу у раду: припрема инструменте, врши стерилизацију...
Прикажи више
ЛАБОРАТОРИЈСKИ ТЕХНИЧАР
ЛАБОРАТОРИЈСKИ ТЕХНИЧАР
Основни циљ школског програма је стицање теоријских знања потребних за обављање професије ЛАБОРАТОРИЈСKИ ТЕХНИЧАР и практичних знања потребних за коришћење лабораторијске апаратуре. Током сколовања ћете стећи функционална знања и вештине о правилном прикупљању, обележавању, складиштењу, чувању и транспорту материјала. Бићете оспособљени за извођење тачних и прецизних анализа. Делокруг рада лабораторијског техничара подразумева пре свега професионални рад са биолошим материјалом, правилно узимање или преузимање узорака, пописивање и разврставање материјала, обраду материјала и анализу што помаже лекарима у откривању и лечењу болести.

Врши различите анализе биолошког материјала (нпр. крви, мокраће, пљувачке) које су значајне за постављање дијагноза и праћење тока болести пацијената. Изводи дијагностичке и др. анализе у хематолошким, микробиолошким, паразитолошким, биохемијским и лабораторијама за епидемиолошка мерења и санитарну хемију. Посао обавља у лабораторијама које су, све чешће, опремљене компјутеризованим системима за извођење анализа. При опредељивању за овај образовни профил посебно је значајно одсуство преосетљивости на крв и телесне излучевине (мучнина, несвестица).
Прикажи више